Meest gestelde vragen over Merkoriëntatie

weg

Wat is Merkoriëntatie eigenlijk?

Merkgeoriënteerde organisaties gebruiken hun merkpositionering als het centrale handelingsperspectief voor de gehele organisatie. De gewenste, onderscheidende mentale positie die zij willen innemen bij hun (potentiële) klant staat centraal in het denken en doen van elke medewerker. Zij doen in onze visie aan Merketing®.

Lees hier meer over het wezenlijke verschil tussen merkorientatie/merkgerichtheid en klantgerichtheid.

https://merketingvisie.nl/merkgerichtheid-versus-klantgerichtheid-2/ 

Welke factoren bepalen de mate van merkoriëntatie in de praktijk?

Merkgeoriënteerde organisaties halen op de volgende acht factoren hoge scores (BOI index). Het gaat daarbij om het samenspel van de factoren:

  • Identiteitsontwikkeling: de mate waarin de organisatie in staat is een merkidentiteit te ontwikkelen en te beschermen.
  • Relaties: de mate waarin het merk wordt gebruikt om externe contacten te leggen.
  • Operationele ontwikkeling: in hoeverre het merk wordt gebruikt als uitgangspunt voor diverse operationele activiteiten.
  • Betrokkenheid van de top: de mate waarin de top van de organisatie richting geeft aan het merk in de markt en de eigen organisatie.
  • Implementatie: de mate waarin het merk wordt gebruikt om een waarde-gedreven organisatie te creëren en van daaruit medewerkers te inspireren.
  • Verantwoordelijkheid & rollen: de mate waarin de verantwoordelijkheid voor het merkenbeleid in de organisatie is geformaliseerd.
  • Basishouding: wordt merkenbeleid gezien als een project of als een ondernemingsvisie.
  • Het stellen van doelen: de mate waarin een organisatie doelen voor het merk stelt.

Lees hier meer over het monitoren van de merkorientatie van je organisatie: https://merketingvisie.nl/merkorientatie-monitoren-vereist-merkinhoudelijke-blik/

Hoe krijg ik een eerste indicatie over onze eigen merkoriëntatie score?

Merkleiders blinken in essentie uit op 4 onderdelen; een ijzersterke merkpositionering (merkonderscheid), merkuitstraling, merkcultuur en merksturing. Zie voor meer uitleg ook: https://merketingvisie.nl/merkmeetlat

Wil je een eerste indicatie hoe je als organisatie nu scoort op deze vier pijlers en waar er kansen liggen om meer uit je merk en organisatie te halen? Merketingvisie heeft de Merketing Quick Scan ontwikkeld waarmee je kunt zien hoe je scoort op de verschillende merkpijlers en wel merkprofiel jou als organisatie typeert: www.merketingvisie.nl/scan

weg

Waarom is merkoriëntatie ook voor mijn organisatie van belang?

In 2004 verrichtten Gromark, Astvik en Melin als eerste onderzoek naar de merkoriëntatie van (Zweedse) ondernemingen. Zij letten daarbij ook op het effect van merkoriëntatie op de winstgevendheid van een bedrijf. Daaruit blijkt dat merk georiënteerde bedrijven (merkleiders) bijna 2x zo winstgevend zijn als merksceptische bedrijven (14,4% EBITA versus 8% EBITA). Zij gebruiken het merk en in het bijzonder de merkbelofte niet slechts als verkoop- of communicatiemiddel, maar als vertrekpunt en inspiratiebron voor alle bedrijfsactiviteiten. Een buitengewoon merk levert dan ook een enorme bijdrage aan de (financiële) prestaties en de groei van je onderneming. Buitengewone merken creëren emotionele voorkeur bij (potentiële) klanten en medewerkers. Eerst het hart, dan het hoofd! Ook eigen onderzoek van Merketingvisie naar merkoriëntatie binnen het MKB bevestigt deze conclusies: https://merketingvisie.nl/mkb-laat-goud-door-de-vingers-glippen/

Welke stappen moet je zetten om de merkoriëntatie van je organisatie te vergroten?

Een merkgerichte organisatie bouwen gaat niet over een ijs, maar is een proces waar je continu aan moeten blijven werken. Op dagelijkse basis met elkaar uitdragen en waarmaken waar je als merk gevoelsmatig voor staat. Je merkbelofte gaan leven. Dat vereist een organisatie met medewerkers die het merk in hun DNA hebben opgenomen en een organisatie die dit merk-waardig werken stimuleert en faciliteert.

Om hier structureel aan te bouwen, werken wij volgens een aantal logische stappen samen met jou en je organisatie aan het ontwikkelen van je merkstrategie en merkoriëntatie. Zie ook onze merkbouw programma’s: https://merketingvisie.nl/diensten/ of download ons e-book ‘Merketing® strategie de basis’ via https://merketingvisie.nl/merketing-journal/

Welke aanpak is dan voor ons het meest geschikt? (programma type)

Op basis van de uitkomsten uit de merkmeetlat bepalen we samen waar de meeste merk-waardige winst is te behalen voor je organisatie. Dit vertalen we vervolgens naar een geschikt merkbouw programma: Selling the brand, Living the brand of Innovating the brand. Zie ook: https://merketingvisie.nl/diensten/